Stel uw winst uit tot volgend jaar!

Probeer dit jaar nog uw winst te minimaliseren door de vrijval van bijvoorbeeld uw herinvesteringsreserve te voorkomen of de vrijval van uw fiscale oudedagsreserve uit te stellen tot na 1 januari 2013. U kunt namelijk volgend jaar als ondernemer voor de inkomstenbelasting profiteren van een hogere mkb-winstvrijstelling. De vrijstelling gaat omhoog van 12% naar 14%.

De mkb-winstvrijstelling is een vast percentage van de door u behaalde winst en wordt berekend over de winst na aftrek van de ondernemersaftrek. Deze aftrek is het gezamenlijke bedrag van de zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek.