Subsidie voor aantrekken personeel uit andere sector

Het is voor werkgevers mogelijk extra steun te krijgen voor het omscholen van werknemers die met ontslag worden bedreigd. Om hen te stimuleren personeel uit een andere sector aan te nemen, wordt de omscholing deels gesubsidieerd. Op die manier kan werkloosheid worden voorkomen en worden werknemers van baan naar baan geleid.

De nieuwe werkgever kan in aanmerking komen voor een subsidie van 50 procent van de scholingskosten van de werknemer (tot een maximum van € 2500 per werknemer per jaar). Een voorwaarde om de subsidie te ontvangen, is dat deze wordt gebruikt voor om- of bijscholing die resulteert in een certificaat of een diploma. Een tweede eis is dat de werkgever zelf de helft van de scholingskosten betaalt. De omscholing is gekoppeld aan een concrete baan doordat de nieuwe werkgever meebetaalt.

Doel: werkloosheid voorkomen
De subsidieregeling is speciaal gericht op werknemers met een regulier arbeidscontract die inmiddels een ontslagaanzegging hebben ontvangen. Het gaat er in de maatregel uitdrukkelijk om werkloosheid van werknemers te voorkomen, en niet om bestaande transities op de arbeidsmarkt te subsidiëren.