Tbs-vrijstelling voor tbs-genieters

Indien u kwalificeert als tbs-genieter moet u uw opbrengsten in uw aangifte verantwoorden in box 1 als resultaat uit overige werkzaamheden. Ondanks dat dit resultaat wordt bepaald alsof het gaat om een onderneming, kunt u geen beroep doen op alle ondernemingsfaciliteiten. Daarnaast  is de mkb-winstvrijstelling van 14% niet van toepassing. Tbs-genieters komen wel in aanmerking voor de tbs-vrijstelling van 12%.