Tegenhouden vakantie werknemer

Úit het burgerlijk wetboek blijkt dat een werkgever verplicht is om de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen om zijn vakantiedagen op te nemen. De werknemer moet wel toestemming vragen voor de vakantie. De werkgever kan beslissen om de vakantie te weigeren. Echter, het weigeren van de vakantie gaat niet zomaar. Een werkgever moet hier namelijk gewichtige redenen voor hebben.
Gewichtige redenen

Van een gewichtige reden is sprake als het inwilligen van het verzoek om vakantie op te nemen leidt tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. De wet geeft verder niet aan wanneer daar sprake van is maar noemt wel een aantal voorbeelden. Zo kan gedacht worden aan een klein bedrijf waar twee werknemer die dezelfde werkzaamheden doen, allebei in dezelfde periode met vakantie willen. Ook het mislopen van een cruciale klus door vakantie of een vakantie tijdens een piekperiode kunnen gezien worden als gewichtige redenen.

Tegenhouden vakantie
De werkgever moet binnen twee weken nadat de werknemer zijn vakantieplannen kenbaar heeft gemaakt, aangeven dat de werknemer niet in de gewenste periode zijn vakantie kan opnemen vanwege gewichtige redenen. Als de werkgever deze termijn overschrijdt, dan is de vakantie vastgesteld volgens de wensen van de werknemer.