Teruggaaf energiebelasting. Ook voor u?

Heeft u meerdere energiemeters in uw onderneming? Dan kunt u eventueel in aanmerking komen voor teruggaaf van energiebelasting.

Tot € 2.000 per jaar
Afhankelijk van het energieverbruik, gaat het om bedragen die kunnen oplopen tot zo’n € 2.000 per jaar. De energiebelasting kan over een periode van maximaal vijf jaar worden teruggevraagd.Bij elkaar een aanzienlijk voordeel! Het loont dus wel de moeite om te kijken of u in aanmerking komt.

Waardoor ontstaat dit belastingvoordeel?
De energiebelasting wordt door energiebedrijven per aansluiting geheven (dus per energiemeter). Maar in de wetgeving gaat men uit van een heffing per locatie. Dat is een belangrijk verschil, want de energiebelasting kent een zogenaamd ‘degressief’ verloop. Met andere woorden: naarmate het verbruik toeneemt, daalt het belastingtarief per eenheid. Daarom kan samenvoeging van het verbruik van meerdere energiemeters in veel gevallen leiden tot een belastingteruggaaf.

Let op!
Bedenk wel dat ook de heffingskorting respectievelijk per energiemeter dan wel locatie wordt toegepast. Daardoor wordt bij kleine verbruikers het voordeel weer tenietgedaan. Zorg er daarom voor dat u vooraf de gevolgen in kaart brengt.