Tijdelijke verruiming willekeurige afschrijving

Investeert u in de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 in nieuwe bedrijfsmiddelen? Dan mag u die bedrijfsmiddelen in 2013 willekeurig afschrijven.
Hoe werkt de willekeurige afschrijving?

U mag maximaal 50% willekeurig afschrijven. Over het restant schrijft u ‘normaal’ af.
De willekeurige afschrijving geldt alleen voor een boekjaar dat in de bovengenoemde periode valt. Voorwaarde is wel dat de investering vóór 1 januari 2016 in gebruik wordt genomen. Zo niet, dan wordt de willekeurige afschrijving teruggenomen.


Uw voordeel

Dankzij deze regeling kunt u uw belastingafdracht in 2013 met een aantal jaren uitstellen. Zo krijgt u extra liquiditeiten en een zetje om juist nu te investeren. De regeling levert het bedrijfsleven in 2013 en 2014 samen een liquiditeitsvoordeel van 400 miljoen euro op. Zowel ondernemers die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting als ondernemers die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting, kunnen er gebruik van maken.


Welke bedrijfsmiddelen komen niet in aanmerking?

Willekeurige afschrijving geldt niet voor alle bedrijfsmiddelen. Enkele bedrijfsmiddelen waarop u niet willekeurig kunt afschrijven:
•gebouwen en woonschepen
•bromfietsen en motorrijwielen
•personenauto’s (behalve taxi’s en zeer zuinige auto’s)
•dieren
•wegen, paden, bruggen, tunnels en dergelijke
•immateriële activa (goodwill, octrooien, vergunningen).
Let op
Bedrijfsmiddelen die u ter beschikking stelt aan derden, komen ook niet in aanmerking voor willekeurig afschrijven. Bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor korte verhuur, kunt u wel willekeurig afschrijven. Denk bijvoorbeeld aan speciaal gereedschap, aanhangwagens en hoogwerkers die u verhuurt.