Toch bijtelling door ontbrekende rittenadministratie 0%-auto

Uit een andere uitspraak van een lagere rechter blijkt dat soms ook voor een auto met 0% bijtelling een rittenadministratie moet worden bijgehouden. De zaak betreft een werknemer die in een kalenderjaar eerst in een auto van de zaak met 25% bijtelling rijdt en later in een auto met 0% bijtelling. Hij houdt alleen voor de 25%-auto een rittenadministratie bij. De rechter beslist dat de grens van 500 kilometer voor het privégebruik niet geldt per auto, maar voor het privégebruik van álle in dat jaar ter beschikking gestelde auto’s. Doordat de werknemer maar voor één auto een rittenadministratie had bijgehouden, kon hij niet aantonen dat hij met alle auto’s minder dan 500 km privé had gereden. Hij had dus ook voor de auto met 0% bijtelling een rittenadministratie moeten bijhouden. De Belastingdienst had terecht loonheffingen nageheven voor de eerste auto.

Let op
Voor een 0%-auto hoeft niets bij het loon te worden geteld, ook al wordt daarmee privé gereden. Deze 0%-auto kan er wel toe leiden dat voor een auto waarmee niet privé is gereden, wél moet worden bijgeteld. Begrijpt u het nog?
Rijdt uw werknemer in een kalenderjaar in meerdere auto’s van de zaak en wil hij/zij onder de bijtelling uitkomen? In dat geval moet hij/zij voor elke auto een rittenadministratie bijhouden. Daaruit moet blijken dat hij/zij het hele jaar minder dan 500 kilometer privé heeft gereden. Dit geldt evenzeer voor een 0%-auto. Heeft uw werknemer het hele jaar een 0%-auto ter beschikking, dan leidt het ontbreken van een rittenadministratie voor die auto niet tot een bijtelling. Die is immers nihil. Maar als in datzelfde jaar aan hem/haar ook een auto met 4%, 7%, 14%, 20% of 25% bijtelling ter beschikking is gesteld, leidt voor die auto het ontbreken van een rittenadministratie voor de 0%-auto wel tot een bijtelling.

Tip
U kunt discussies over de bijtelling en het risico op naheffingen neerleggen bij uw werknemer. Daarvoor moet hij/zij een ‘Beschikking geen privégebruik auto’ aanvragen en aan u overhandigen. Een eventuele naheffingsaanslag wordt dan aan uw werknemer opgelegd, tenzij de Belastingdienst kan aantonen dat u wist dat er met de auto meer dan 500 kilometer privé is gereden.