Tweejaarstermijn bij dubbele huisvesting geldt per opdracht

Werkgevers kunnen werknemers gedurende maximaal twee jaren een onbelaste vergoeding geven voor kosten van dubbele huisvesting. Het hof heeft geoordeeld dat deze termijn van twee jaren geldt per tewerkstelling. De Belastingdienst had juist het standpunt ingenomen dat de termijn gold per dienstbetrekking. De staatssecretaris van Financiën heeft onlangs aangegeven zich te kunnen vinden in de hofuitspraak.
Let op

De werkgever mag geen verschillende termijnen aanhouden voor twee verschillende tewerkstellingen op dezelfde plek. Kan de werkgever overtuigend aantonen dat het gaat om twee van elkaar onafhankelijke tewerkstellingen, dan geldt per tewerkstelling wel een aparte termijn.