U bent zelf verantwoordelijk voor tijdig indienen aangifte

Als ondernemer heeft u het druk met de onderneming en laat u uw aangifte graag over aan de geschikte mensen hiervoor. Dit neemt niet weg dat u toch moet nagaan of alles tijdig gebeurt. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt namelijk dat een belastingplichtige die een gemachtigde inschakelt om de belastingaangifte te verzorgen zelf moet controleren of de aangifte daadwerkelijk tijdig wordt ingediend.
Hoe aangifte controleren?

Volgens de rechter dient u de gemachtigde inzage te vragen in de ingevulde aangifte dan wel om een kopie van de aangifte te vragen waaruit blijkt dat de aangifte tijdig is verzonden.


Sanctie

U kunt zich bij het niet tijdig indienen van uw aangifte niet verschuilen achter uw gemachtigde. U zult dus geconfronteerd worden met een boete.