U heeft bijverdiensten: wat nu?

Voor de werkgever en de werknemer

Had u in 2011 bijverdiensten?Dit kan het geval zijn wanneer u bijvoorbeeld werkte als freelancer door het geven van cursussen of bijles, door het schrijven van artikelen en boeken, door het houden van lezingen of door het geven van alfahulp. Kortom: u werkte niet in loondienst. Deze inkomsten worden dan mogelijk als resultaat uit overige werkzaamheden bestempeld.

 

Het resultaat uit overige werkzaamheden omvat in feite alle inkomsten uit werkzaamheden die niet als winst of loon worden belast. In de jurisprudentie zijn normen gegeven waaraan die bezigheden moeten worden getoetst, willen zij gelden als overige werkzaamheden. Van geval tot geval moet u bekijken of de bijverdiensten vallen onder het bereik van de inkomstenbelasting. Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 tegen het progressieve tarief tot maximaal 52 procent (afhankelijk van de hoogte van de inkomsten).

 

Zakelijke kosten
Bij het bepalen van uw resultaat uit overige werkzaamheden kunnen zakelijke kosten, die zijn gemaakt voor het verkrijgen van de opbrengsten uit overige werkzaamheden, aftrekbaar zijn. Welke zakelijke kosten zijn dit? Zakelijke kosten zijn kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van de werkzaamheden, zoals vakliteratuur. Zakelijke kosten mag u helemaal aftrekken.

 

Let wel extra op de volgende kosten:
• Kosten met alleen een privékarakter mogen niet worden afgetrokken.
• Van kosten die een zakelijk én een privékarakter kunnen hebben, is alleen het zakelijke deel aftrekbaar.
• Voor sommige kosten geldt een drempel.
• Eventuele vergoedingen die voor de kosten zijn ontvangen, moeten bij de opbrengsten worden geteld.

 

U bent in het algemeen niet verplicht een administratie bij te houden, maar het is wel raadzaam om een overzicht van uw inkomsten en kosten te maken.