U krijgt mogelijk te maken met een “naheffing” inkomstenbelasting

Naar verwachting krijgen rond de 5 miljoen belastingplichtigen te maken met bijbetaling of minder teruggaaf inkomstenbelasting over 2014. De kans is dus groot dat ook u hiermee te maken krijgt. De bijbetaling of lagere teruggaaf is het gevolg van het inkomensafhankelijker worden van de heffingskortingen. Deze wijzigingen konden niet meer tijdig in de voorlopige aanslagen en de loonbelastingtabellen over 2014 worden verwerkt. De bijbetaling of lagere teruggaaf betreft alleen het jaar 2014. Per 1 januari 2015 zijn de voorlopige aanslagen en de loonbelastingtabellen wel aangepast.

Tip
U krijgt vier maanden extra tijd voor de bijbetaling. Deze verlenging van de betalingstermijn komt bovenop de gebruikelijke 6 weken die u al krijgt bij het opleggen van de aanslag. U hoeft geen invorderingsrente te betalen voor de extra tijd die u krijgt voor de betaling. U krijgt dit uitstel overigens ook als u om andere redenen inkomstenbelasting over 2014 moet bijbetalen.