U krijgt te maken met belastingrente

De rente voor niet-handelstransacties, oftewel voor consumenten, is 3% gebleven. Deze rente is gekoppeld aan de belastingrente, die dus ook 3% bedraagt. Belastingrente heeft per 1 januari 2013 de heffingsrente vervangen.

Wanneer ontvangt of betaalt u belastingrente
Voor aanslagen over het jaar 2012 en later verandert de periode waarover rente wordt berekend. Belastingrente wordt berekend vanaf 1 juli in het jaar volgend op het belastingjaar. Dit was 1 januari. Voor het belastingjaar 2012 is dit dus vanaf 1 juli 2013. Dit geldt ook als rente wordt vergoed.

 

Als u uw aangifte 2012 doet vóór 1 april, krijgt u vóór 1 juli een aanslag. Omdat er pas vanaf 1 juli rente wordt berekend en uitbetaald, krijgt u minder snel met rente te maken. Moet u bij een aanslag geld betalen? Dan betaalt u door de verandering van de renteperiode meestal geen rente. Krijgt u geld terug via een aanslag? Dan krijgt u als gevolg van de nieuwe regels meestal geen rente meer vergoed.

 

Let op
Belastingrente gaat omhoog. De belastingrente voor vennootschapsbelasting zal in 2014 omhoog gaan naar 8%. Voor de overige belastingen zal in 2014 een percentage van 4% gelden.