U krijgt weer te maken met afvalstoffenbelasting

De per 1 januari 2012 afgeschafte afvalstoffenbelasting komt weer terug per 1 oktober 2014. De afvalstoffenbelasting is enigszins aangepast. U gaat namelijk  één tarief betalen van € 51. Vóór de afschaffing van de afvalstoffenbelasting golden er twee tarieven voor storten. Eén voor afval dat alleen gestort kon worden en één tariefvoor afval dat gestort werd maar ook verbrand kon worden.

 

Met één tarief moeten uw  administratieve lasten aanzienlijk verlaagd worden.