U stopt met uw bedrijf, wat nu?

Bedrijfsbeëindiging is een ingrijpend proces. Ook als u helemaal stopt met uw onderneming en haar niet verkoopt of overdraagt, moet u fiscaal afrekenen over uw winst, ook wel de stakingswinst genoemd. De stakingswinst wordt gevormd door het verschil tussen de werkelijke waarde van de onderneming en de fiscale boekwaarde.
De stakingswinst kan bestaan uit:
• Stille reserves (bijvoorbeeld waardestijging pand of machines)
• Fiscale reserves (oudedagsreserve/FOR, herinvesteringreserve, egalisatiereserve)
• Goodwill (onstaat indien een overnemende partij meer betaalt dan de waarde van de afzonderlijke vermogensbestanddelen)
Stakingswinst wordt belast in het jaar van staking. Ook over eventuele fiscale reserves en een eventuele desinvesteringsbijtelling moet belasting worden betaald.