Uitkering in kader van echtscheiding

Kwam of komt de KEW, SEW, BEW of de op 1 januari 2001 bestaande kapitaalverzekering in box 3 tot uitkering in het kader van de beëindiging van het partnerschap? In dat geval kunt u als gewezen partners zich wenden tot de Belastingdienst. Er wordt dan beoordeeld of de dubbele vrijstelling ook in uw situatie kan worden toegepast.