Uitkeringsduur WW verkort

Sinds 1 januari 2016 wordt stapsgewijs de maximale uitkeringsduur van de WW-uitkering teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Vanaf 2019 geldt die kortere uitkeringsduur voor iedere werknemer die vanaf dan werkloos wordt. De minimale uitkeringsduur blijft drie maanden. De verkorte uitkeringsduur geldt niet voor werknemers die al vóór 1 januari 2016 werkloos zijn. De duur van hun WW-uitkeringen wijzigt dus niet.

Let op
Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben laten weten in 2016 cao-afspraken te willen maken om de kortere duur van de WW-uitkeringen (en ook WGA-uitkeringen) te repareren.