Uitspraak lagere btw-correctie bevestigd!

Voor de ondernemer en de bv

Hof Amsterdam heeft de veelbesproken uitspraak van Rechtbank Haarlem over de lagere btw-correctie op het privégebruik van de auto bevestigd. Uit het oogpunt van de heffing van omzetbelasting over privégebruik van de auto bestaat geen verschil tussen een auto met een lagere CO2-uitstoot en een andere auto. De belastingplichtige doet dan ook terecht een beroep op de gunstige regeling die voor anderen geldt! Let wel: wij verwachten dat tegen deze uitspraak beroep in cassatie wordt ingesteld. Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief was dit echter nog niet bekend.