Uitstel van betaling bij late teruggaaf buitenlandse btw

Wacht u nog steeds op een teruggaaf van in het buitenland betaalde btw over 2009 en/of 2010?U kunt dan in aanmerking komen voor uitstel van betaling van openstaande belastingschulden. Houd er rekening mee dat de fiscus hierover wel invorderingsrente berekent.

Om in aanmerking te komen voor uitstel van betaling moet u een verzoek om teruggaaf hebben ingediend bij de Belastingdienst. U moet dit ook aannemelijk kunnen maken, bijvoorbeeld door een schermafdruk van dit verzoek mee te sturen. Ook moet u aantonen dat u betalingsproblemen hebt en een schriftelijke verklaring hiervan overleggen. In die schriftelijke verklaring moet staan dat u uw belastingschulden zult betalen zodra het geld uit de andere lidstaat is ontvangen. Als het bedrag van de openstaande belastingschuld hoger is dan het bedrag waarvoor is verzocht om teruggaaf, moet u het verschil wel betalen.