Uitstel voor het afdragen van de btw tot € 20.000

Als u btw-plichtige bent, dient u op tijd btw af te dragen. Maar het kan wel eens gebeuren dat dit door omstandigheden niet altijd lukt. Heeft u liquiditeitsproblemen bij het afdragen van uw btw?Dan krijgt u per 1 januari 2013 uitstel voor uw btw-afdracht tot een bedrag van € 20.000. Onder bepaalde voorwaarden kan dit betekenen dat u uw btw-afdracht tot € 20.000 een kwartaal later kan doen.

 

Hoe ziet het uitstel eruit?
U kunt ten eerste in aanmerking komen voor kort uitstel op schriftelijk of telefonisch verzoek voor maximaal vier maanden na de laatste vervaldag van de (oudste) aanslag. Wat zijn de criteria?
• het gaat om openstaande belastingaanslagen tot een bedrag van maximaal € 20.000;
• er staan geen belastingaanslagen open waarvoor dwangbevelen zijn betekend;
• er is geen sprake van aangifteverzuim;
• er zijn geen openstaande oninbare belastingschulden.

 

Daarnaast kunt u in aanmerking komen voor een betalingsregeling met een langere looptijd. Om in aanmerking te komen voor een betalingsregeling met een langere looptijd hoeft u niet meer aan te tonen dat de betalingsproblemen hun oorsprong vinden in de economische crisis.