Uniform loonbegrip per 1 januari 2013 ingevoerd

Medio 2011 is het wetsvoorstel “Wet uniformering loonbegrip” aangenomen.In verband met invoering van een nieuw toeslagensysteem is de invoering van deze wet uitgesteld tot 1 januari 2013. In een besluit van 6 februari 2012 bevestigt Staatssecretaris van Financiën Weekers de inwerkingtreding per 1 januari 2013.

Met de invoering van de Wet uniformering loonbegrip worden de verschillen tussen de loonbegrippen voor de sociale verzekeringen (SV-loon), inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw) en het loon voor de premies volksverzekeringen en loonbelasting opgeheven.

Enkele wijzigingen na invoering van het uniform loonbegrip:
• afdracht werknemersverzekeringen over de bijtelling privégebruik auto;
• inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet wordt een werkgeversheffing.