Urencriterium tijdens ziekte en zwangerschap

Kunt u aantonen dat u in enig jaar minimaal 1.225 uren voor uw onderneming werkte en meer dan 50% van uw werkzame tijd in uw onderneming bezig was? Dan komt u in aanmerking voor de ondernemersaftrek.Met welke werkzaamheden kunt u uw uren verantwoorden? Alle directe en indirecte werkzaamheden die u verricht in het belang van uw onderneming vallen onder het urencriterium.

 

Wat gebeurt er als u ziek wordt?
U mag alleen de uren meetellen die u daadwerkelijk heeft gewerkt. De uren die u bent misgelopen als gevolg van ziekte tellen dus niet mee. Ziekte of arbeidsongeschiktheid gelden niet als verzachtende omstandigheid als u niet aan het benodigde aantal uren komt.

 

Let op!
Indien u start vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering geldt er wel een soepelere eis namelijk dat u per kalenderjaar minimaal 800 uur aan uw onderneming besteedt.

 

Wat gebeurt er als u zwanger bent?
Bij een zwangerschap mag u voor een periode van 16 weken de (niet gewerkte) uren meetellen alsof u deze wel gewerkt heeft.