Vakantieregeling gaat veranderen

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend, waarin langdurig zieke werknemers recht houden op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers. Het wachten is alleen nog op goedkeuring van het parlement.

Nu bouwen langdurig zieke werknemers alleen over de laatste zes maanden van hun ziekteperiode vakantiedagen op. Het Europese Hof van Justitie heeft echter bepaald dat deze regeling in strijd is met het Europees recht.

Vakantiedagen minder lang opsparen
In het wetsvoorstel van het kabinet staat ook dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen anderhalf jaar moeten opnemen. Tot nu toe is vijf jaar opsparen toegestaan. In de nieuwe regeling is er wel een uitzondering mogelijk als men redelijkerwijs niet in staat is het verlof binnen anderhalf jaar op te nemen. U kunt dit als werkgever in onderling overleg met uw werknemer(s) vaststellen. Het kabinet wil met de verplichte verlofopname de werknemer beschermen. Het te lang uitstellen van vakantie kan de veiligheid en gezondheid van de werknemer immers in gevaar brengen.