Vanaf 1 juli 2013 digitaal verzoek teruggaaf accijns verplicht

U bent vanaf 1 juli 2013 wettelijk verplicht om voor een verzoek om teruggaaf accijns en verbruiksbelasting het nieuwe digitale (elektronische) formulier te gebruiken. Dit meldt de Douane.
Douane speelt in op behoefte van ondernemers

De Douane speelt hiermee in op de behoefte van ondernemers om zaken met overheidsinstanties digitaal af te handelen. Het digitaal invullen en inzenden van het verzoek om teruggaaf accijns betekent administratieve lastenverlichting (voor u en voor de Douane) en versnelling van het teruggaafproces. Bestaat het recht op teruggaaf van accijns na 1 juli 2013 niet meer? Gebruik dan ook na 1 juli het oude formulier (Verzoek Accijns en verbruikbelastingen – teruggaaf).
Let op
In enkele gevallen kunt u ontheffing krijgen van de plicht om digitaal aan te geven.