Vanaf 2014 is de werkkostenregeling verplicht

Bent u al overgestapt op de nieuwe werkkostenregeling (WKR)? Tot en met 2013 kunt u jaarlijks opnieuw kiezen voor de WKR of voor de oude regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Per 1 januari 2014 moet u als werkgever overgestapt zijn op de WKR. Dit betekent dat u nog één jaar heeft om uw administratie en uw arbeidsvoorwaarden hier op in te richten.

Wat levert de WKR u op?

•Â U kunt een vast percentage van de loonsom onbelast vergoeden en verstrekken.
•Â U hoeft de meeste vergoedingen en verstrekkingen niet meer op werknemersniveau in uw loonadministratie te registreren.
•Â U hoeft geen rekening meer te houden met de voorwaarden en beperkingen van de bestaande regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen: u krijgt meer vrijheid.
•Â U kunt de vergoedingen en verstrekkingen zonder meer in de vrije ruimte onderbrengen. U hoeft niet meer te toetsen of uw werknemer de vergoeding of verstrekking zakelijk of privé gebruikt.
•Â U waardeert loon in natura meestal tegen de factuurwaarde en niet meer tegen de waarde in het economische verkeer.
•Â U kunt normbedragen gebruiken voor maaltijden die u op de werkplek verstrekt, voor huisvesting en inwoning op de werkplek en voor kinderopvang op de werkplek.
•Â U hoeft de vergoedingen en verstrekkingen niet te verwerken in de loonstrook.

 

Let op!
Met de WKR kunt u in 2012 maximaal 1,4% van het totale fiscale loon (vrije ruimte) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. In het Regeerakkoord van 29 oktober 2012 is opgenomen dat in 2013 het percentage 1,5% zal bedragen en in 2014 wordt verlaagd naar 1,4%. Wanneer de vrije ruimte (forfait) wordt overschreden, wordt over het meerdere 80% eindheffing geheven. Als u de afgelopen jaren afspraken over vergoedingen aan werknemers heeft gemaakt met de Belastingdienst, kunt u met de nieuwe regeling minder gunstig uit zijn. De overgang naar de WKR vraagt daarnaast een ruime voorbereiding.