Vanaf 2016 nog maar één beschikking voor S&O en RDA

De afdrachtvermindering voor Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) en de Research & Development Aftrek (RDA) worden per 1 januari 2016 samengevoegd tot één fiscale WBSO-regeling. De nieuwe regeling geldt voor alle S&O-kosten, dus naast loonkosten ook voor andere kosten en uitgaven voor S&O. De kosten worden via de loonheffing verrekend. Dit heeft ten opzichte van de bestaande, winstafhankelijke RDA als voordeel dat ook (startende) innovatieve bedrijven die niet of nauwelijks winst maken van de regeling gebruik kunnen maken. Een ander voordeel is dat bedrijven volgend jaar nog maar één beschikking hoeven aan te vragen. De nieuwe regeling wordt uitgewerkt in het Belastingplan 2016.