VAR 2014 blijft voorlopig geldig

U hoeft nog steeds geen nieuwe VAR aan te vragen voor 2015 als uw werkzaamheden, voorwaarden en omstandigheden niet zijn gewijzigd ten opzichte van 2014. Dit jaar zou een nieuw systeem in werking treden, de zogenaamde BGL (Beschikking geen loonheffingen). Maar de Tweede Kamer heeft eind vorig jaar besloten de behandeling van het wetsvoorstel op te schorten omdat er teveel kritiek was op de voorgestelde regeling.

Het kabinet onderzoekt momenteel een alternatief dat is aangedragen door onder andere FNV Zelfstandigen en de Stichting ZZP Nederland. Onderzocht wordt of dit alternatief voldoende tegemoetkomt aan de wensen van vakbonden, zzp-organisaties en werkgeversorganisaties. Ook wordt beoordeeld of het alternatief voldoet aan de doelstellingen van het kabinet: betere controle- en handhavingsmogelijkheden en een evenwichtiger verdeling van de verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Staatssecretaris Wiebes heeft onlangs in antwoord op vragen van de vaste commissie voor Financiën in de Tweede Kamer aangegeven dat de VAR 2014 voorlopig geldig blijft en dat de Tweede Kamer hierover nader wordt geïnformeerd in het voorjaar.

Let op!
Zijn uw werkzaamheden, voorwaarden en omstandigheden wel gewijzigd ten opzichte van vorig jaar, dan dient u wel een nieuwe VAR aan te vragen!