VAR aanvraag digitaal en stilzwijgend verlengen

Waarschijnlijk kunt u de VAR (Verklaring Arbeidsrelaties) al vanaf september 2008 digitaal indienen. De Belastingdienst onderzoekt nog of dit technisch haalbaar is. Daarnaast wil de staatssecretaris van Financiën dat er een stilzwijgende verlenging van de VAR komt voor mensen die al drie jaar achtereenvolgend dezelfde VAR hebben gekregen.Eerder is volgens hem niet verstandig. De Belastingdienst heeft dan namelijk beperkte mogelijkheden om bij een eerste aanvraag de opgegeven gegevens te controleren. Dit vergroot oneigenlijk gebruik of misbruik. Overigens zijn VAR-houders dan wel verplicht om wijzigingen door te geven. De stilzwijgende verlenging voor de VAR wuo (winst uit onderneming) en de VAR dga (directeur-grootaandeelhouder) hoopt de staatssecretaris nog voor het kalenderjaar 2010 te realiseren.