VAR-WUO kan achteraf ongeldig zijn!

U bent in het bezit van een VAR-WUO. Wordt u nu automatisch als ondernemer aangemerkt door de Belastingdienst? De VAR-WUO is afgegeven door de Belastingdienst dus u zou kunnen verwachten dat de Belastingdienst u aanmerkt als ondernemer. Dit is niet helemaal waar.De VAR-WUO wordt door de belastingdienst vooraf afgegeven. De Belastingdienst gaat er vanuit dat de situatie zal blijven zoals op het moment van afgifte van de VAR-WUO. Indien door omstandigheden aan het einde van het jaar sprake is van een hele andere situatie kan de VAR-WUO niet worden ingeroepen richting de Belastingdienst.

 

Waar dient een VAR-WUO voor?
Als bezitter van een VAR WUO wordt u door uw opdrachtgever gezien als ondernemer en dan hoeft uw opdrachtgever over de inkomsten geen loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden. Bent u werkgever en huurt u een zelfstandige in? Vraag altijd om een VAR-verklaring en bewaar deze bij uw loonadministratie. U heeft dan (grote) zekerheid dat u niet inhoudingsplichtig bent voor de loonheffingen en premies werknemersverzekeringen.

 

Let op!
Indien achteraf blijkt dat de verklaring niet juist was, heeft dit geen consequenties voor de opdrachtgever. Deze hoeft dus niet alsnog loonbelasting/premie volksverzekeringen af te dragen!

 

Hoe lang is een VAR-WUO geldig?
Een VAR is met ingang van 1 januari 2013 maximaal een kalenderjaar geldig. Er vindt dus geen automatische verlenging meer plaats.

 

Wijzigingen in het vooruitzicht
De VAR-verklaring wordt transparanter. De afgifte van de VAR wordt namelijk in de loop van 2013 vervangen door een webmodule. Deze module zal onderdeel uitmaken van de site van de Kamer van Koophandel. De webmodule maakt dat u én uw opdrachtgever, voorafgaand aan elke opdracht, zélf uw arbeidsrelatie moeten toetsen.