Veel tumult over box-3-heffing

Uw vermogen in box 3 wordt geacht een rendement op te leveren van 4%. Dat wordt belast tegen 30%. Er bestaat al enige tijd veel onvrede over deze box-3-heffing. Met name spaargeld wordt veel zwaarder belast dan dat het aan rendement oplevert. Vorig jaar deed onze hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, hierover een uitspraak en onlangs werd de discussie weer aangewakkerd doordat een Advocaat-Generaal (A-G) bij de Hoge Raad weer wat olie op het vuur gooide. Vorig jaar is de bezwaarprocedure tegen de box-3-heffing naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad aangewezen als massaal bezwaar, voor zover het bezwaar de box-3-heffing over spaarsaldi betreft. Daarbij worden slechts enkele bezwaarschriften in behandeling genomen, waarvan de uitkomst bepalend is voor alle aanslagen. Ook voor belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt, mits die aanslagen op 26 juni 2015 nog niet onherroepelijk vaststonden. Deze mogelijkheid is er nog steeds. Maar is het verstandig om daarvan gebruik te maken?