Verbeter uw liquiditeitspositie met voorlopige achterwaartse verliesverrekening

Voor de ondernemer en de bv

Verwacht u een inkomstenbelastingteruggaaf, bijvoorbeeld als gevolg van een verlies uit onderneming, negatief inkomen uit werk en woning (box 1) en/of negatief voordeel uit aanmerkelijk belang (box 2)?Dan kunt u de Belastingdienst verzoeken om een voorlopige achterwaartse verliesverrekening.

Let wel, voor het jaar waarnaar het verlies of negatief inkomen wordt teruggewenteld, moet de definitieve aanslag al zijn opgelegd. Bij de vaststelling van deze voorlopige belastingteruggaaf wordt 80% van het vermoedelijke verlies in aanmerking genomen.

 

Tip!
Met dit verzoek kunt u al 80% van het vermoedelijke verlies te gelde maken. Zodoende verbetert u uw liquiditeitspositie. Voorwaarde is dat de aangifte over het verliesjaar is ingediend.

 

Let op!
Oefent u uw onderneming uit in de vorm van een bv? Dan kunt u ook een beroep doen op deze regeling. 80% van het vermoedelijke verlies van uw bv over 2011, kunt u alvast verrekenen met winst uit een voorgaand jaar.