Verbeterde werkkostenregeling

De werkkostenregeling (WKR) zal per 1 januari 2015 op een aantal punten verbeterd worden, zodat de administratieve lasten voor u als werkgever teruggedrongen worden en de uitvoerbaarheid van de WKR verbeterd wordt. De verbeteringen zijn op de volgende punten:1: Beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium.
Het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets wordt weggenomen. Voor de zakelijke iPad zal niet langer de ‘zakelijke gebruikseis’ gelden. Indien uw werknemer een iPad nodig heeft om zijn werk te doen, kan u deze verstrekken zonder fiscaal rekening te houden met het privévoordeel van uw werknemer.

 

2: Jaarlijkse afrekensystematiek
U hoeft nog maar één keer per jaar vast te stellen wat uw verschuldigde belasting in het kader van de WKR is. In de huidige regeling gebeurt dit per aangiftetijdvak.

 

3: Concernregeling
Heeft een moedermaatschappij vrijwel de volledige eigendom (95%-eis) van de (klein)dochtermaatschappij(en), dan geldt voortaan één collectieve vrijstelling (vrije ruimte). In de huidige regeling geldt de vrijstelling per inhoudingsplichtige.

 

4: Vrijstelling voor branche-eigen producten
De bestaande regeling voor personeelskorting zal in de vorm van een gerichte vrijstelling in de WKR worden gecontinueerd.

 

5: Wegnemen onderscheid vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen
Een nieuwe gerichte vrijstelling zal worden ingevoerd ten aanzien van een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihil waardering geldt. Daaronder vallen dan de ter beschikking gestelde, de verstrekte en de vergoede voorzieningen.

Let op
De vrije ruimte wordt per 1 januari verlaagd van 1,5 procent, naar 1,2 procent.