Verbetering bedrijventerreinen blijft ondersteuning genieten

Bent u tevreden over de kwaliteit van uw bedrijventerrein of winkelgebied? Kent u het experiment met de Bedrijven Investeringszones (BIZ)? De overheid gaat u ook in 2013 steunen om de kwaliteit van uw bedrijventerrein of winkelgebied te verbeteren.Door de BIZ-regeling kunt u makkelijker samen met andere ondernemers afspraken maken over afvalinzameling, het aanbrengen van extra verlichting en het verbeteren van de beveiliging. Een afspraak komt alleen tot stand wanneer onder de betrokken ondernemers sprake is van voldoende draagvlak. De BIZ was aanvankelijk een proef maar is nu door het succes permanent gemaakt.

 

Let op!
Met behulp van de BIZ-regeling kan aan alle ondernemers een gemeentelijke heffing worden opgelegd om verbeteringen te betalen. Zo betalen alle ondernemers via een gemeentelijke heffing mee aan de investering in hun gebied.