Verbod op inhoudingen minimumloon uitgesteld tot 1 juli 2016

Het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het wettelijk minimumloon op grond van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is uitgesteld van 1 januari tot 1 juli 2016. Aanleiding voor dit uitstel is een verzoek om zo snel mogelijk te regelen dat bonafide werkgevers die inhoudingen en verrekeningen nog wel mogen doen. De overige maatregelen van de WAS die per 1 januari 2016 van kracht zouden worden, zijn wel ingegaan. U moet als werkgever sinds 1 januari dus minimaal het minimumloon giraal betalen en kostenvergoedingen die niet naast het loon zijn overeengekomen, specificeren op de loonstrook.