Verdien de kosten van stagiairs deels terug met subsidie

Steeds vaker verschijnen er nieuwsberichten over dreigende tekorten aan stageplaatsen. Met name het tekort aan mbo-stageplaatsen is schrijnend. Als maatschappelijk bewuste ondernemer wilt u best een steentje bijdragen op dit vlak, maar u hikt toch tegen een aantal obstakels aan. Want al zijn de stagevergoedingen veelal beperkt (tussen de € 100 en € 450 per maand), het intensieve begeleidings- en inwerkproces kost in de praktijk veel tijd.Die tijd kunt u niet aan andere werkzaamheden besteden. Om deze kosten te kunnen beperken, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de subsidieregeling Praktijkleren in het leven geroepen.

Bedrijven en doelgroepen
Stagebedrijven kunnen vanuit de subsidieregeling Praktijkleren worden beloond met een subsidie van maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijkleer- of werk-leerplaats. De bedrijven of organisaties die in aanmerking komen voor subsidie, bieden praktijkleer- of werk-leerplaatsen aan stagiairs aan die binnen de doelgroep van de subsidieregeling vallen. Voor mbo- en vmbo-leerplaatsen geldt dat u een erkend leerbedrijf moet zijn. De vmbo-leerlingen dienen een leer-werktraject te volgen, dat specifiek gericht is op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding. Voor mbo’ers geldt dat zij aan een mbo-opleiding deelnemen die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) betreft. Deze opleiding moet ook opgenomen zijn in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). Hbo-stagiairs behoren tot de doelgroep indien zij een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen, waarvan de codes van de opleiding in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)-onderdelen techniek of landbouw en natuurlijke omgeving vallen. In specifieke gevallen behoren ook promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding tot de doelgroep.

Subsidie aanvragen
Subsidieaanvragen indienen kan achteraf. Zo is het mogelijk om over het studiejaar 2015/2016 nog tot en met 15 september 2016 een aanvraag in te dienen. Beloon uzelf met subsidie voor het afgelopen jaar en creëer desgewenst alvast ruimte in uw organisatie voor de stagiairs van volgend jaar.