Vergoeding EVC-procedure wordt belastingvrij

De EVC-procedure (EVC = erkenning van verworven competenties) is in het leven geroepen om de in- en doorstroming van personeel te bevorderen. Daarvoor is vaak een aanvullende opleiding nodig die veel tijd van uw medewerkers in beslag neemt. Door middel van de EVC-procedure kunt u deze tijd aanzienlijk terugbrengen.
Met de EVC-procedure laat u een gecertificeerde instelling vaststellen welke competenties uw medewerker al bezit en welke aanvullende opleiding hij nodig heeft om bijvoorbeeld een mbo- of hbo-opleiding af te ronden. De EVC-procedure duurt zes tot twaalf weken en de kosten variëren van
ca. € 750 tot € 1.500. Met de procedure wordt het opleiden van uw medewerkers een stuk toegankelijker gemaakt en dit komt uiteindelijk ook de ontwikkeling van uw organisatie ten goede.

Belastingvrij
Als u de kosten van deze EVC-procedure aan uw medewerker vergoedt, wordt die momenteel nog bij diens belastbaar inkomen gerekend. Deze bijtelling vervalt nu per 1 januari 2009. Vanaf dat moment wordt de vergoeding namelijk gezien als een belastingvrije uitkering van de werkgever. Daarmee vervalt ook de afdrachtvermindering van € 300 per procedure.