Vergoeding voor overvalpreventie

Slachtoffers van een overval die preventieve maatregelen nemen, kunnen de bijkomende kosten tot maximaal €  1.000 vergoed krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om het aanbrengen van camera’s, dievenklauwen of extra sloten.

De overvalcriminaliteit is in de eerste vier maanden van 2011 met 20% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2009. Door de samenwerking met het bedrijfsleven in de Taskforce Overvalcriminaliteit en de verscherpte aanpak bij politie en justitie is de stijging van het aantal overvallen een halt toegeroepen. Extra maatregelen moeten ervoor zorgen dat de daling doorzet naar 34% minder overvallen ten opzichte van 2009.