Verhuurderheffing in 2013

Houd u zich bezig met het verhuren van woningen? Dan dient u nu al na te gaan of u in 2013 mogelijk geconfronteerd wordt met de nieuwe verhuurderheffing. Wat houdt deze verhuurderheffing in?Iedereen die 11 of meer woningen verhuurt in de “gereguleerde” sector, wordt voor deze nieuwe belasting als belastingplichtige aangemerkt. Gereguleerde sector wil zeggen woningen waarvan de huur lager is dan de grens voor de huurtoeslag.  In 2012 is die grens € 664,66.

 

Van de verhuurderheffing zijn uitgesloten:
• Huurwoningen die behoren tot de “vrije sector”, zijnde woningen met een huur boven de huurtoeslaggrens.
• Verhuur in het kader van een hotel- of recreatiebedrijf voor een korte verblijfperiode.

 

Waar betaalt u als verhuurder belasting over?
De belasting wordt berekend over het aantal verhuurde woningen minus 10. Vervolgens wordt de gemiddelde WOZ-waarde genomen maal dat aantal woningen. Over die grondslag wordt dan het tarief toegepast. In 2013 zou het tarief 0,0014% bedragen maar er is in het Regeerakkoord aangekondigd dat de verhuurderheffing in 2013 met € 45 miljoen verhoogd zal worden.

Let op!
De peildatum van 1 januari is bepalend voor wel of geen belastingplicht. Veranderingen gedurende het jaar spelen verder geen rol, alleen wellicht voor de heffing per eerstvolgende peildatum. De heffing dient overigens op aangifte te worden voldaan en wel binnen 3 maanden, dus vóór 1 april!