Verklaring Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto met terugwerkende kracht

Voor de werkgever en de werknemer

De Belastingdienst gaat er bij de uitvoering van de regeling Uitsluitend Zakelijk Gebruik Bestelauto (UZGB) van uit dat alle verklaringen die in januari zijn ontvangen de ingangsdatum 1 januari 2012 hebben.Bij de invoering van de regeling UZGB zijn in de loop van januari beschikkingen afgegeven met een ingangsdatum in januari.

 

Niet alle inhoudingsplichtigen waren in staat om de aanvragen op tijd naar de Belastingdienst te sturen. Daarom gaat de Belastingdienst er bij de uitvoering van uit dat alle verklaringen die in januari zijn ontvangen de ingangsdatum 1 januari 2012 hebben.