‘Verklaring van geen bezwaar’ niet meer nodig bij oprichten bv

De oprichting of wijziging van de statuten van een bv kan binnenkort zonder verklaring van geen bezwaar. Dit heeft te maken met het vernieuwde toezicht op rechtspersonen. De wet die dit regelt, is medio 2010 al aangenomen (en bekendgemaakt), maar nog niet in werking getreden. Dit gebeurt naar verwachting in de loop van 2011.

Doorlopende controle
Het preventieve toezicht (vooraf) wordt dan omgezet in een doorlopende controle op rechtspersonen tijdens de hele ‘levensloop’ van de rechtspersoon. Deze controle houdt in dat een integriteitstoets plaatsvindt van de rechtspersoon, de bestuurders en het bestuurlijke netwerk. Het ministerie van Justitie gaat deze toets uitvoeren bij de oprichting, bij een overname en bij elke veranderde situatie, zoals de toetreding van een nieuwe bestuurder. Ook stichtingen en buitenlandse rechtspersonen worden dan gecontroleerd. Justitie wil daarom dat stichtingen ook jaarlijks een balans en verlies-en-winstrekening moeten publiceren. Hiervoor is echter nog een wetswijziging nodig.

 

Controle geldt ook voor anderen
Naast de geregistreerde partner, echtgenoot of levensgezel kan Justitie straks ook andere personen die op hetzelfde adres wonen en zelfs ouder-kindrelaties in het onderzoek meenemen. Er mogen alleen gegevens worden verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor de risicoanalyse en de eventuele ‘melding verhoogd risico’. Deze melding wordt gedaan aan diverse toezichthoudende instanties en opsporingsdiensten, waaronder de FIOD, de politie en de Belastingdienst.