Verlaag uw grondslag in box 3

U moet over uw vermogen – waaronder uw spaargeld – jaarlijks belasting betalen in box 3 als u meer vermogen heeft dan het heffingsvrije bedrag (€ 21.139 per belastingplichtige, € 42.278 voor fiscale partners). Hierbij wordt het vermogen elk jaar getoetst op 1 januari.U betaalt minder belasting als de grondslag van box 3 op 1 januari lager is. U kunt dit bijvoorbeeld bereiken door aan het einde van het jaar met uw spaargeld:

• een deel van uw hypotheek af te lossen;
• grote uitgaven die u toch moet doen, nog aan het einde van het jaar te doen;
• hypotheekrente vooruit te betalen;
• een gift of schenking te doen.