Verlaag uw winst en waardeer activa af

Er is een aantal mogelijkheden om uw winst te verlagen. Onder voorwaarden kunt u een voorziening vormen voor verwachte uitgaven zoals een reorganisatie, onderhoud, saneringskosten, het verlenen van garantie op producten of jubileumuitgaven voor het personeel. Als een voorziening niet mogelijk is, kan soms een kostenegalisatiereserve uitkomst bieden. Deze reserve is bijvoorbeeld mogelijk voor groot onderhoud van een bedrijfspand.
Wellicht heeft u nog activa op de fiscale balans die een lagere waarde hebben. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn van incourante aandelen of wanneer u incourante voorraad in het magazijn hebt liggen. Binnen de grenzen van goed koopmansgebruik kunt u deze activa afwaarderen ten laste van de fiscale winst. Onder omstandigheden kan het afwaarderen ook zien op oninbare vorderingen of bedrijfspanden en kan u een flinke aftrekpost opleveren.