Verlaging tarieven vennootschapsbelasting

Met ingang van 2011 zijn de tarieven voor de vennootschapsbelasting verlaagd.Het algemene tarief voor winst boven € 200.000 daalde met een half procent van 25,5 procent naar 25 procent. Het tijdelijke ‘mkb-tarief’ van 20 procent voor winst tot € 200.000 blijft definitief 20 procent.