Verlaging van uw gebruikelijk loon?

Voor de dga

Verricht u als werknemer arbeid voor een bv waarin u een aanmerkelijk belang (minimaal 5% van het geplaatste aandelenkapitaal) bezit?Dan moet u in beginsel in 2011 een loon van € 41.000 genieten. Door de huidige economische omstandigheden is een herstel van het bedrijfsresultaat mogelijk nog niet in zicht.

 

Het gebruikelijk loon kan in beginsel ook onder het normbedrag van € 41.000 liggen. Bijvoorbeeld als uw werkzaamheden (in hoedanigheid van werknemer) zich beperken tot louter vermogensbeheer ten behoeve van een beleggings-, pensioen- of stamrechtvennootschap. Vanaf 1 januari 2010 hoeft u de gebruikelijkloonregeling niet meer toe te passen als uw gebruikelijk loon lager is dan € 5.000 per kalenderjaar.

 

Tip!
Als dga dient u ook de belangen van de bv veilig te stellen. Bij een verliessituatie kan het zijn dat het gebruikelijk loon niet door de bv financieel kan worden gedragen. Reden om met de Belastingdienst te overleggen over een verantwoorde hoogte van het dga-loon beneden het normbedrag van € 41.000. Let wel, verlaging van uw gebruikelijk loon kan gevolgen hebben voor uw toekomstige pensioenopbouw. Raadpleeg daarom altijd eerst uw adviseur.