Verlies? Denk aan de verruimde achterwaartse verliesverrekening!

Voor de ondernemer en de bv

Heeft u in 2011 verlies gedraaid met uw bv?Dit jaar nog kunt u uw voordeel doen door te kiezen voor de verlengde achterwaartse verliesverrekening (carry back van verliezen). In de aangifte vennootschapsbelasting 2011 kunt u er nog voor kiezen het verlies over 2011 te verrekenen met het positieve belastbare bedrag over 2008, 2009, 2010 en 2012 tot en met 2017. Voor de jaren 2008 tot en met 2010 kan per jaar niet meer dan € 10 miljoen van het verlies over 2011 worden verrekend.

 

Voorbeeld
In 2007 behaalde een bv een winst van € 40.000. In het jaar 2008 leed de bv een verlies van

€ 30.000. In 2009 en 2010 maakte de bv een winst van € 45.000 en 60.000. Voor het lopende jaar (2011) wordt een verlies geleden van € – 90.000, terwijl over 2012 het verlies daalt naar

€ – 20.000. De verliesverrekening vindt op de volgende manier plaats:

Verlies                   Winst                        Verrekening                        Restant
2011          € – 90.000               –                                € 90.000                              €  0
2012          € – 20.000               –                                € 0                                        €  – 20.000

Te verrekenen

2007          –                               € 40.000                  € – 30.000                            €  10.000
2008         € – 30.000                –                                €   30.000                            €  0
2009          –                               € 45.000                  € – 45.000                            €  0
2010          –                               € 60.000                  € – 45.000                            €  15.000

 

Let op!
Door in het voorbeeld voor 2011 nog te opteren voor de verlengde achterwaartse verliesverrekening, kan de bv het verlies van € – 90.000 geheel verrekenen. Het verlies over 2012 kan niet meer verrekend worden met de (nog resterende) winst 2010 ad € 15.000. Wel kan het verlies 2012 met toekomstige winsten worden verrekend. Vanaf het jaar 2012 herleven namelijk voor de vennootschapsbelasting weer de normale termijnen van verliesverrekening. Dit houdt in dat het verlies van de bv over 2012 nog maar verrekend kan worden met de winst van het voorafgaande jaar (2011) en negen volgende jaren (2013 tot en met 2021).
Tip!
Raadpleeg uw adviseur over de mogelijkheden om nog dit jaar optimaal gebruik te maken van de verruimde verliescompensatiemogelijkheid.