Vermogenstoets voor de zorgtoeslag!

Per 1 januari 2013 bestaat er geen recht meer op zorgtoeslag wanneer het vermogen in box 3 meer dan € 80.000 hoger is dan de vrijstelling in box 3.

Concreet houdt dit in dat alleenstaanden met een vermogen in box 3 van méér dan € 101.139 (€ 80.000 + € 21.139) geen recht meer hebben op zorgtoeslag. Voor partners bedraagt het vermogen in box 3 waarbij het recht op zorgtoeslag vervalt € 122.278 (€ 80.000 + € 42.278).

 

Tip!
Het wel of geen recht hebben op zorgtoeslag is dus mede afhankelijk van de omvang van het vermogen in box 3. U kunt mogelijk in aanmerking komen voor zorgtoeslag indien u uw vermogen in box 3 weet te verlagen. Denk bijvoorbeeld aan het doen van schenkingen.