Verpacht pand belastingvrij over naar vof met uw partner

Bent u fiscale partners en onder huwelijkse voorwaarden gehuwd? Als u in dat geval een pand ter beschikking stelt aan de onderneming van uw huwelijkspartner, dan wordt het resultaat van die terbeschikkingstelling bij u belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Zodra u als ter beschikking stellende partner toetreedt tot de onderneming van uw partner, moet er volgens de Belastingdienst inkomstenbelasting worden betaald over de waardeaangroei op de ter beschikking gestelde onroerende zaak die overgaat naar de onderneming. Onze hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, heeft echter onlangs beslist dat dit standpunt niet juist is. U hoeft in dat geval dus geen belasting te betalen over de waardeaangroei op uw pand.