Verrekening zelfstandigenaftrek wijzigt

In 2010 kan de zelfstandigenaftrek alleen nog maar verrekend worden met het winstinkomen. Vorig jaar kon deze aftrek nog verrekend worden met ander inkomen in box 1 (inclusief onder andere periodieke uitkeringen en bijbanen).  Tegenover deze beperking staat wel het voordeel van de verhoging van de mkb-winstvrijstelling. Over 12 procent van de winst hoeft in 2010 geen belasting te worden betaald. In 2009 was dat nog 10,5 procent.

Zelfstandigenaftrek is, als onderdeel van de ondernemersaftrek, een extra aftrekpost waardoor uw belastbaar inkomen daalt. Om voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen moet u ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen: u bent ondernemer, u drijft uw eigen onderneming, u voldoet aan het zogeheten urencriterium van de Belastingdienst (u werkt per jaar ten minste 1.225 uur in uw onderneming en u besteedt meer dan de helft van uw werktijd aan de onderneming) en u bent jonger dan 65 jaar.

Het gedeelte dat niet met winstinkomen verrekend kan worden, kan in maximaal negen jaar verrekend worden met winsten uit die jaren.

De beperking geldt niet voor starters. De eerste drie jaar van hun bedrijf mogen zij de zelfstandigenaftrek wel op hun hele inkomen van toepassing laten zijn.