Verruimde willekeurige afschrijving en betalingscriterium

De tijdelijke verruimde regeling van willekeurige afschrijving geeft aan dat als u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik neemt, de willekeurige afschrijving wordt beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald. Als u hierdoor in een boekjaar waarin de periode 1 juli tot en met 31 december 2013 valt niet willekeurig kunt afschrijven, is er daarna geen mogelijkheid meer voor willekeurige afschrijving.
De regeling heeft in de praktijk vragen opgeroepen over de werking van het betalingscriterium. De belastingdienst heeft hierop gereageerd met voorbeelden van het betalingscriterium bij bedrijfsmiddelen die niet direct in gebruik genomen worden.
Voorbeeld 1
Uw boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. U doet op 1 juli 2013 een investering van € 110. De restwaarde is € 10. Er geldt een normale afschrijvingstermijn van 5 jaar. U neemt het bedrijfsmiddel direct in gebruik.
Uitwerking:
Maximale willekeurige afschrijving in 2013: € 100 x 50% = € 50
Gewone afschrijving € 50 : 5 jaar is € 10
In 2013 is het afschrijvingsbedrag:
Willekeurige afschrijving: maximaal € 50
Normale afschrijving: (1/2 jaar x € 10) = € 5
Totale maximale afschrijving in 2013: € 55
In 2014 en verder is het afschrijvingsbedrag € 10, in 2018 (laatste jaar) nog € 5.
voorbeeld 2
Uw boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. U doet op 1 juli 2013 een investering van € 110. De restwaarde is € 10. Er geldt een normale afschrijvingstermijn van 5 jaar. U neemt het bedrijfsmiddel op 1 januari 2015 in gebruik. U betaalt in 2013 € 30 en in 2014 € 80.
Uitwerking:
Maximale willekeurige afschrijving in 2013: € 30 (betaling)
Gewone afschrijving € 70 : 5 jaar is € 14

In 2013 is het afschrijvingsbedrag:
Willekeurige afschrijving: maximaal € 30
Normale afschrijving: € 0 omdat het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomen.
Totale maximale afschrijving in 2013: € 30

In 2014 is het afschrijvingsbedrag:
Willekeurige afschrijving: € 0 omdat 2014 niet het jaar van investeren is.
Normale afschrijving: € 0 omdat het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik is genomen.
Totale maximale afschrijving in 2014: € 0

In 2015 is het afschrijvingsbedrag:
Willekeurige afschrijving: € 0 omdat 2015 niet het jaar van investeren is.
Normale afschrijving: € 70 : 5 jaar is € 14
Totale maximale afschrijving in 2015: € 14

In 2016 tot en met 2019 is het afschrijvingsbedrag € 14.