Verschil gewone en rode diesel blijft

Rode diesel blijft voorlopig goedkoper dan blanke (gewone) diesel. Vorig jaar wilde het kabinet het accijnsverschil van 16 cent tussen beide brandstoffen nog opheffen. Uit onderzoek blijkt dit echter grote financiële schade te veroorzaken in de landbouw en de bouw.

Rode diesel wordt voornamelijk gebruikt in de landbouw en de bouw. Volgens de onderzoekers worden deze sectoren bij de afschaffing van rode diesel zwaar getroffen. Immers, beide sectoren verkeren nu al in economisch zwaar weer. Bovendien kunnen landbouwbedrijven de extra kosten niet doorberekenen in hun producten. Ook compensaties via groene prikkels zijn niet haalbaar.

Het accijnsverschil geldt in ieder geval tot het aantreden van het nieuwe kabinet.