Verzekeraars willen kredietverlening MKB stimuleren

De komende drie jaar willen verzekeraars €170 miljoen beschikbaar stellen voor kredietverlening aan het MKB, om zo het tekort aan financiering te helpen aanvullen. Dit wordt vormgegeven in een zogenoemde MKB-fonds.
De verzekeraars werken het voorstel voor het MKB-fonds de komende maanden verder uit. Zo wordt – om snelheid te maken – gekeken of kan worden aangesloten bij een bestaand initiatief. Door diverse verzekeraars is nu reeds een ‘soft commitment’ afgegeven onder voorbehoud van enkele technische uitvoeringsaspecten. De teller staat inmiddels op € 170 miljoen. De komende maanden zal het fonds definitief worden vormgegeven en zal het voorgelegd worden aan alle leden van het Verbond, waarmee het bedrag in het fonds naar verwachting verder op zal lopen. Het Verbond roept de overheid op om belemmeringen in regelgeving weg te nemen, zodat het MKB-fonds snel krediet kan verstrekken aan ondernemers die willen investeren.
Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland juichen het voornemen van verzekeraars toe om de komende drie jaar €170 miljoen beschikbaar te stellen voor de financiering van kleine kredieten aan het MKB. De stokkende kredietverlening door banken is een belemmering voor verdere groei. Ieder serieus alternatief is dus welkom, aldus de ondernemersorganisaties.